100% Австрія

Від селекції до розмноження і виробництва у нашому насінні – на 100% Австрія

100% Австрія

Усе з одних рук

Заатбау організовує відмінно налаштований виробничий ланцюг від селекції до розмноження і виробництва і аж до торгівлі. Це дає змогу надати в розпорядження фермерів достатньо високоякісне насіння і забезпечити виробників продовольства вітчизняною сировиною.

Кукурудза з елекційної станції Шьонерінг

Вітчизняний виробничий ланцюг

На початку сільськогосподарського виробничого ланцюга велику відповідальність беруть на себе селекціонери. Оскільки саме насіння є основою для високого врожаю і здійснює вплив на всі елементи процесу створення доданої вартості.

Вже понад 40 років Заатбау Лінц займається селекцією кукурудзи. Вироблене в містечку Шьонерінг насіння кукурудзи відрізняється високим потенціалом урожайності, відмінною якістю насіння, хорошим здоров’ям і придатністю до переробки з високою доданою вартістю.

Наші селекціонери щороку виводять від 10 до 15 нових сортів кукурудзи. Для цього з року в рік за допомогою найновішої техніки закладають і збирають 119000 дослідних ділянок. Оцінюють урожайність і властивості кожної пробірки і обирають кращі сорти для тестового схрещування. Виведення нового сорту потребує щонайменше п’яти років. Регіональна селекція має ту перевагу, що сорти оптимально пристосовані до найрізноманітніших умов місцевості і цільового призначення, а шляхом розмноження і виробництва отримують додану вартість всередині країни.

До того моменту, поки насіння нового сорту буде в достатній кількості в наявності для продажу, ми передаємо розмноження в руки наших досвідчених фермерів. У них є можливість виробляти якісне насіння і створювати додану вартість на своєму підприємстві порівняно з виробництвом звичайної продукції.

В Австрії у 2020 році кукурудзу на насіння вирощували на площі 9827 га. Чверть цієї площі була зайнята під сортами з Шьонерінга. Лише у Верхній Австрії цьому відповідальному завданню присвятили себе 159 фермерів.

Вироблене шляхом ретельного розмноження якісне насіння проходить доробку (сушіння, очищення і т.д.) в нашій новому заводі в Гайнбергу, після чого його пакують вже для реалізації. Щосезону наші співробітники виробляють 950000 посівних одиниць, 90% яких йде на експорт.

Внаслідок значного розширення наших виробничих потужностей у багатьох фермерів з’явилась можливість бути задіяним в новій прибутковій виробничій галузі – розмноження насіння. Аби мати змогу рефінансувати витрати на селекційний прогрес, основною передумовою є захист інтелектуальної власності, схоже як в інших галузях економіки (патентне право, захист авторських прав тощо).

Щороку реалізується насіння на загальну вартість приблизно 140 млн євро. Обороти в 2013 році згідно звіту “Австрійського насінництва 2013”:

  • кукурудза: 56,1 млн Євро
  • зернові: 29,6 млн Євро
  • інші культури: 57 млн Євро

Придбанням оригінального насіння SAATBAU фермери підтримують конкурентоспроможне сільське господарство, орієнтоване на високі врожаї, яке свідомо орієнтується на якість.