OPTICARE

Преміум-протруювання

У вирощуванні ріпаку разом з достатнім забезпеченням макроелементами (азотом, фосфором, калієм і магнієм), сіркою, мікроелементом бор суттєву роль відіграє забезпечення молібденом

Значення і функція молібдену в рослині

Молібден як суттєвий поживний елемент рослин бере участь у важливих обмінних процесах в рослині. Молібден посідає важливе місце в засвоєнні азоту рослиною ріпаку і бере участь в утворенні протеїну і пилку.

Симптоми дефіциту можуть з’явитися як на дуже молодих так і на найстаріших частинах рослини. Хлоротичні посвітління, схожі як у випадку дефіциту азоту, здебільшого помітні на старих органах. Вірогідність, що спостерігатиметься відповідний дефіцит, зростає з часткою нітратів у забезпеченні азотом.

Передумови для дефіциту молібдену

  • низький вміст молібдену в грунті
  • низький рівень показника рН грунту
  • високий вміст оксиду заліза в грунті (наприклад, підзолисті грунти і грунти з дерновою залізною рудою)

Симптоми дефіциту молібдену

  • скручені листки у формі ложки з темними листовими пластинками
  • світлі листки з коричневими краями
  • асиметричний ріст листя
  • розділення вершечок листя
Запобігання дефіциту молібдену

Протидіяти дефіциту можна шляхом вапнування грунту або внесення молібденвмісних добрив. Однак, окреме внесення добрив спричиняє витрати і його слід здійснювати до того, як ріпак поглине велику кількість нітратного азоту. Тому в польових дослідах була перевірена дія протруювання насіння молібденом. При цьому на всіх полях спостерігали середню прибавку в урожайності 170 кг/га – і це без додаткових витрат на внесення! Ріпак виграє від наявності мікроелементів, насамперед, в критичні фази і за високого абіотичного стресу.

З цієї причини ЗААТБАУ ЛІНЦ для топ-сортів пропонує преміум-протруювання препаратом OPTICARE, який окрім фунгіцидів містить мікроелемент молібден.